Obavijest o nabavi koordinatne probijačice sa softwerom

Poziv na dostavu ponuda za nabavu koordinatne probijače sa softwerom

POZIV NA DOSTAVU PONUDA:
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
POSTUPAK NABAVE S OBVEZNOM OBJAVOM
POSTUPAK NABAVE ZA SUBJEKTE KOJI NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/2021

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.