Kontejneri

Tretman otpadnih voda

Oprema za transport i skladištenje

Oprema za zaštitu na radu

Izuzimanje i sortiranje otpada

PROIZVODNJA STROJEVA I OPREME ZA EKOLOGIJU

Kontejneri
Kontejneri
Tretman otpadnih voda
Tretman otpadnih voda
Oprema za transport i skladištenje
Oprema za transport i skladištenje
Oprema za zaštitu na radu
Oprema za zaštitu na radu
Izuzimanje i sortiranje otpada
Izuzimanje i sortiranje otpada
Ostali proizvodi
Ostali proizvodi

USLUŽNE DJELATNOSTI

Rezanje limova mehaničkim škarama

Rezanje limova i pločevine plinom ili plazmom na CNC numerički upravljanom rezaču sa odsisnim stolom

Strojno savijanje limova (kutno na preši, kružno na valjcima)

Zavarivanje i montaža metalnih konstrukcija

Montaže i demontaže metalnih konstrukcija, postrojenja i objekata

Pripremni građevinski radovi za montažu konstrukcijskih elemenata

Izrada hidrauličnih crijeva

Razvoj, projektiranje i konstrukcija svih vrsta strojeva i opreme za ekologiju (kontejneri, preše, transportne trake, hvatači-grajferi, prilagodbe transportnih vozila, prikolica, radnih strojeva i dr.)

Projektiranje i izrada reciklažnih dvorišta

Razvoj proizvoda

Izrada tehničke dokumentacije

Ostale bravarske usluge (na upit)

Prijavite se na newslatter

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.