Grajfer - hvatač za rasuti materijal

Namjena

hvatanje i prenošenje krupnog rasutog materijala (utovar/istovar otpadnih metalnih, drvenih i ostalih krupnih materijala)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • Broj zahvatnih pipaka: 4, 5, 6
  • Volumen (litara): 250-300
  • Težina (kg): 300-500
  • Kapacitet zahvata (kg): 2000
  • Maksimalni radni tlak (MPa/bar): 300
  • Vrhovi zahvatnih pera izrađeni su od čelika otpornog na trošenje (HARDOX).

U mogućnosti smo izraditi i druge varijante hvatača za rasuti materijal većih kapaciteta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.