Sigurna vrata

Provedba projekta „Sigurna vrata“ započela je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ referentne oznake KK.03.2.1.15

SIGURNA VRATA, KK.03.2.1.15.0021

Provedba projekta „Sigurna vrata“ započela je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“ referentne oznake KK.03.2.1.15 koji provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Nositelj projekta: LECOTECH d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 4.474.390,56 kuna
EU udio u financiranju projekta: 1.051.030,64 kuna
Razdoblje provedbe: 01. rujna 2020. do 01. rujna 2022.
Kontakt osoba za više informacija: Aleksandra Jahutka, info@l-ecotech.com
 
Implementacijom projekta tvrtka je ojačala svoju sposobnost za natjecanje na domaćem i međunarodnom tržištu, proširila proizvodnju i zaposlila nove radnike. Primjenom novih tehnologija optimizirala je poslovni proces proizvodnje, uvela nove proizvode i ojačala svoju poziciju na tržištu.

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.g
Više informacija:
https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
 
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke LECOTECH d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.