Rolo kontejneri

SIGURAN NAČIN ZA TRANSPORT MATERIJALA

Transport svih krutih, rasutih i tekućih materijala. Posebno su pogodni za građevinarstvo i reciklažu.

PREDNOSTI KORIŠTENJA ROLO KONTEJNERA

 • iskorištenje kamiona: jedan kamion opslužuje više od 10 kontejnera
 • smanjeni rasip materijala: kontejner je ujedno i skladište na gradilištu
 • prihvatna skladišta u reciklažnim dvorištima
 • veliki kapacitet
 • sigurni i praktični u transportu
 • pogodni za iznajmljivanje
 • robusne izvedbe, dugi vijek trajanja

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ROLO KONTEJNERA

 • robusna čelična cijevna konstrukcija
 • dvostruko osiguranje zadnjih vrata
 • dvostruka temeljna zaštita i lak boja

OPCIJE

 • držači zaštitne pokrovne mreže
 • boja i natpis po želji kupca
 • poklopac sa hidrauličnim sistemom otvaranja ili namotavajuća cerada
 • podnica od hardox lima

SPECIJALNE IZVEDBE

Zatvoreni rolo kontejner za

 • staklenu ambalažu sa zaključavanjem
 • staklenu ili PET ambalažu sa otvorima za ubacivanje
 • prijevoz drvene strugotine, piljevine, prašine i dr.

Vodonepropusan rolokontejner

 • s ventilom za ispust tekućine
 • prijevoz i skladištenje strugotine
 • prijevoz neagresivnih tekućina

TABLICA DIMENZIJA ROLO KONTEJNERA

Dužina

Visina, h (mm) 

L (mm)

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2400

  Volumen (m3)

4000

4,6

6,9

9,0

11,0

13,8

16,0

18,0

20,0

22,0

4250

4,9

7,3

9,7

12,0

14,6

17,0

19,0

22,0

23,4

4500

5,2

7,7

10,0

13,0

15,5

18,0

22,0

23,0

24,8

4750

5,5

8,2

11,0

13,6

16,4

19,0

21,8

24,5

26,2

5000

5,8

8,6

11,5

14,0

17,0

20,0

23,0

26,0

27,6

5250

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

29,0

5500

6,3

9,5

12,6

16,0

19,0

22,0

25,0

28,0

30,4

5750

6,6

9,8

13,0

16,5

20,0

23,0

26,0

29,7

31,8

6000

7,0

10,0

13,8

17,0

20,7

24,0

27,6

31,0

33,1

6250

7,2

10,8

14,3

18,0

21,5

25,0

28,7

32,0

34,5

6500

7,5

11,0

15,0

18,6

22,0

26,0

29,9

33,0

35,9

6750

7,8

11,6

15,5

19,4

23,3

27,0

31,0

34,9

37,3

7000

8,0

12,0

16,1

20,2

24,2

28,0

32,2

36,2

38,7

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.