Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište je građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Reciklažna dvorišta imaju važnu ulogu u ukupnom sustavu gospodarenja otpadom, jer služe kao značajna poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih skupljača i ovlaštenih obrađivača otpada.

Zakonsko utemeljenje gradnje reciklažnih dvorišta može se naći u različitim propisima, npr. u čl. 15. Zakona o otpadu propisuje se obveza postavljanja odgovarajućih spremnika i osiguranje gradnje reciklažnih dvorišta za odvojeno skupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom.

Otpad koji možete odložiti u reciklažnim dvorištima:

 • papir
 • karton
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce
 • PE - folija
 • limenke
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad
 • elektronički otpad
 • glomazni otpad
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • motorno ulje
 • boje i lakovi
 • gajbe
 • građevinski otpad (šuta)
 • zeleni otpad
 • stari lijekovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.