Razvoj IKT-a u tvrtci Lecotech d.o.o. Bjelovar, KK.03.2.1.19.0319

Provedba projekta „Razvoj IKT-a u tvrtci Lecotech d.o.o. Bjelovar“ započela je u okviru Poziva na
dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i
komunikacijske tehnologije (IKT)-2“ referentne oznake KK.03.2.1.19 koji provodi Ministarstvo
gospodarstva, poduzetništva i obrta


Nositelj projekta: LECOTECH d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 558.323,10 kuna
EU udio u financiranju projekta: 312.632,93 kuna
Razdoblje provedbe: 20.01.2020. do 20.02.2021.


Kontakt osoba za više informacija: Aleksandra Jahutka, info@l-ecotech.com
Implementacijom projekta tvrtka je ojačala svoju sposobnost za natjecanje na domaćem i
međunarodnom tržištu, proširila proizvodnju i zaposlila nove radnike. Primjenom informacijske i
komunikacijske tehnologije tvrtka je optimizirala poslovne procese i poboljšala učinkovitost organizacije
rada.

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.g

Više informacija:
https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke LECOTECH d.o.o .

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.