KIP-2000

NAZIV KIP-2000
Volumen, m3 2
Težina, kg 350 
Nosivost, kg  2000
Dužina (L), mm  2300
Širina (W), mm  1350
Visina (H), mm  1245


Namjena

Unutrašnji transport rasutih materijala

 • poljoprivreda-umjetno gnojivo
 • stočarstvo-hrana za stoku, smjese
 • metalna industrija-strugotina
 • drvna industrija-obresci, piljevina
 • reciklaža-sitni otpad

Modeli kiper kontejnera

NAZIV KIP-300 KIP-600 KIP-1000 KIP-2000 KIP-3000
Volumen, m3 0,3 0,6 1 2 3
Težina, kg 120 
143 
240 
350 
400 
Nosivost, kg  500  900  1500  2000  2000
Dužina (L), mm  1325  1645  2015  2300  2735
Širina (W), mm  800  1000  1000  1350  1500
Visina (H), mm  695  825  1035  1245  1425

Ostale karakteristike

 • robusna izvedba
 • prilagođen za sve viličare
 • jednostavna upotreba

Opcije

 • bočno kipanje-pogodno u stočarstvu
 • pocinčana izvedba (vruće pocinčavanje samo kiper-posude ili kompletno)
 • boja po zahtjevu naručitelja (jednobojno ili u dvije boje, definirano prema RAL tonskoj karti)
 • natpis/logotip po zahtjevu naručitelja
 • ugradnja kotača (dva okretna i dva fiksna s kočnicom)
 • amortizer za kontejnere kapaciteta 2 m3 i 3 m3 (KIP-2000 i KIP-3000)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.