Linija za sortiranje otpada

Linija služi za ručno sortiranje papira, folija, PET ambalaže i otpada iz kućanstava.

Tehničke karakteristike

  • linija ima šest (6) sortirnih pregrada za odvajanje
  • prihvatna jama: 4000x1000mm
  • gumena traka sa limenim rebrima, širina: 1000 mm
  • čelično uže "start/stop" i uže za sigurnosno zaustavljanje trake prate cijelu dužinu trake i lako su dostupni radnicimasa bilo koje radne pozicije na traci

Opcije

  • izrada i montaža nadstrešnice
  • druge boje i natpisi
  • veći ili manji broj sortirnih odjeljaka

VELIČINU I KAPACITET LINIJE PROJEKTIRAMO PREMA POTREBAMA KORISNIKA!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Lecotech d.o.o.