Welding and grinding table

OS-Z odsisni stol za zavarivanje

MODEL širina w (mm)  visina h (mm) dužina l (mm)
OS-Z 800 800 1000 1500 2000
 OS-ZB 800 1600

Sastoji se od:

  • radne površine
  • koju čini rešetka kroz koju se vrši odsis štetnih plinova nastalih kod zavarivanja
  • komore sa ladicom gdje se prikupljaju teže čestice.

Priključak odsisa sa stražnje ili bočne stranice po izboru.

OS-ZB odsisni stol za zavarivanje i brušenje

MODEL širina w (mm)  visina h (mm) dužina l (mm)
OS-Z 800 800 1000 1500 2000
 OS-ZB 800 1600

Sastoji se od:

  • radnog stola identičnog kao kod stola za zavarivanje
  • hvatača iskri sa zakretnim bočnim stranicama
  • nape koja nam omogućuje odsis sa gornje strane

Priključak odsisa može se napraviti sa gornje, stražnje ili bočne stranice.

Stol omogućuje regulaciju odsisa sa gornje ili donje strane.

Hvatač iskri lovi leteće užarene čestice nastale kod brušenja, oduzima im energiju i one se talože u ladicu komore.

The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund

Content of the publication / broadcast material is the sole responsibility of Lecotech d.o.o.